Veranderingsprocessen met kennis van zaken. Minder zorgen, beter resultaat

Veranderings- processen met kennis van zaken. Minder zorgen, beter resultaat

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers meekrijgt en dat ze actief bijdragen aan verandering? Hoe minimaliseer je weerstand? Hoe balanceer je tussen te snel en te traag?
Staan jij en je leadership team aan de start van een veranderuitdaging en kan je expert advies en extra handjes gebruiken om jullie veranderingsproces te begeleiden?
Wij brengen gestructureerde, onderbouwde en ‘voeten-op-de-grond’ ondersteuning om dit soort vragen en uitdagingen in goede banen te leiden.

Begeleiding nodig? Let's talk!

De menselijke factor sturen zonder zorgen

Wij ontzorgen jou met een ondersteuning en begeleiding die je nodig hebt om samen met je team je verandering succesvol te realiseren. Onze experten versterken jullie team met hands-on change management competenties en een focus op de menselijke factor. Dit alles met zicht op jullie specifieke context en rekening houdend met jullie bedrijfscultuur.

De perfecte combinatie van onsite coaching, virtuele (online) ondersteuning, workshops en creatieve tools om jou en je team te ondersteunen in het realiseren van de verandering.

Typisch starten we met een workshop met jou en je team waarin we het doel van de verandering scherp(er) stellen en hoe deze past in het totale visie en strategie van de organisatie. We helpen jullie met de communicatie vorm te geven en hoe we de volgende stappen concreter kunnen maken.

We organiseren workshops om de psychologische concepten rond gedragsverandering invulling te geven, zodat jullie hiermee aan de slag kunnen in jullie dagelijkse realiteit. We hebben regelmatig virtuele calls waarbij we jullie ondersteunen bij specifieke vragen waar jullie mee zitten en samen de stand van zaken overlopen.

We zoeken samen naar de meest aangewezen manier om het draagvlak te verbreden en wie hier best in betrokken kan worden. We faciliteren workshops waarin het tactisch plan (het canvas van wat er moet gebeuren) vorm krijgt.

We geven jullie inzicht in mogelijke vormen van weerstand en hoe hier mee om te gaan. Naast het succesvol realiseren van de verandering, zorgt onze trajectbegeleiding er ook voor dat jullie als team versterkt worden in jullie change management competenties, zodat jullie een volgende veranderuitdaging zelf met vertrouwen tegemoet gaan.

Nood aan begeleiding? Let's talk!

Waarom samenwerken met Sangoo?

Alles wat wij doen is gebaseerd op change management best practices en psychologisch onderzoek, op zo een manier gebracht dat de kloof tussen theorie en praktijk makkelijk kan overbrugd worden.

Onze experten zijn zelf managers van origine en hebben meer dan 20 jaar change management ervaring. Zij zijn je geknipte partner om je te assisteren tijdens jullie traject.

Maak kennis

In deze domeinen bieden we je oplossingen

De toekomst scherp stellen

Over het scherpstellen van de uitdaging, de toekomstvisie en voorgestelde aanpak. Bouwen aan engagement vanaf de start.

Belangen aligneren

Het in kaart brengen van de te betrekken partijen, het optekenen van hun belangen en invloeden en hoe deze actief te aligneren richting te behalen resultaat.

De boodschap vorm geven

Over communicatie als essentiële bouwsteen. Van plan tot impactmeting en bijsturing.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatiemogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatie- mogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Vaardigheden bouwen

Meest voorkomende vormen van weerstand en hoe hiermee om te gaan. Het voeren van moeilijke gesprekken, hoe mensen overtuigen.

Weerbaarheid bouwen

Een data gedreven assessment om inzicht te krijgen in de weerbaarheid van je team, prioriteiten te bepalen en concrete acties te identificeren.

Veranderaanpak scannen

Evalueer je aanpak en identificeer de aandachtspunten.

Successen vieren

Nut en noodzaak om (zelfs kleine) successen in de spotlight te plaatsen.

Grip krijgen op beliefs

De rol van de leider in het veranderen van de vastgeroeste denkbeelden van je organisatie.

Gedrag veranderen

Aan de hand van psychologische best practices duurzame gedragsverandering realiseren.

Psychologie van verandering

Psychologische dynamieken die je helpen om de menselijke reactie op verandering beter te begrijpen en zo inzichten te verkijgen om verandering te leiden met minder weerstand.

Succesvol veranderen? Ontdek onze aanpak!

Wij zijn ervan overtuigd dat succesvol veranderen best vanuit de organisatie zelf wordt gedaan. Voor KMO’s hebben wij daarom onze erkenning als dienstverlener voor de KMO-portefeuille officieel gemaakt. Zo kan je onderneming profiteren van financiële ondersteuning voor opleiding en advies.

Lees Meer
KMO Portefeuille

Ontdek hoe we jouw partner kunnen zijn in het begeleiden van veranderingsprocessen voor jou en je team.

Begeleiding nodig? Let's talk!