Innovatieve change management opleiding

Verandering succesvol realiseren gaat niet enkel om het doorlopen van de juiste processtappen. Om succesvol verandering te realiseren is aandacht voor het menselijke aspect van verandering cruciaal.

Onze business simulatie leert je om succesvol veranderingen te (bege)leiden. Een change management opleiding die jou (en je collega’s) in de regiestoel van de verandering plaatst. Al doende leren!
Op zoek naar een inhouse change management training die rekening houdt met je noden en prioriteiten? Wij bekijken graag samen met jou hoe we hier best inhoud aan kunnen geven, zodat de training volledig beantwoordt aan je wensen!

Training nodig? Let's talk!

Jouw verandering aanpakken met kennis van zaken

Onze change business simulatie zet jou tijdens de change management opleiding in het midden van de actie. Je kruipt in de huid van een program manager binnen een fictieve organisatie. Het is jouw uitdaging om de verandering waar de fictieve organisatie voor staat, tot een succes te maken.

We geven je via de verschillende opdrachten binnen de business simulatie een doorgedreven inzicht in theoretische change management kennis maar reiken ook bruikbare tools aan om de slaagkansen van jouw verandertraject te optimaliseren.

Tijdens de change management opleiding leer je de meest voorkomende valkuilen te vermijden en hoe belangrijk het is om de balans tussen de ‘harde’ (de procesmatige) en ‘zachte’ (de menselijk/psychologische) aspecten van verandering te bewaken.

Op het einde van de training krijg je een kort examen, waarna je gecertificeerd bent als Change Professional.

Nood aan training? Let's talk!
"It was inspirational with very broad themes, and going into depth, which is not always the case in gamified training sessions."

Laura Garcia - YARA

Change management opleiding - topics

 • visie en strategie van de verandering
 • het belang van de veranderhistoriek
 • cultuur en organisatie
 • verandermandaat
 • verandercommunicatie
 • werken met vrijwilligers
 • communicatieplan
 • psychologische aspecten van verandering
 • mensen kijken op een verschillende manier naar verandering
 • programma organisatie en governance
 • de oorzaken van weerstand
 • communiceren in de praktijk gebracht
 • feedback en support
 • opleidingsplan
 • het belang van buy-in
Maak kennis

Waarom een training bij Sangoo

 • Geen klassieke change management opleiding, maar een actieve, hands-on, intensieve ervaring met een actieve rol voor alle deelnbemers.
 • Onze change simulatie brengt een herkenbare business realiteit.
 • Doorheen de sessie werk je samen met jouw collega's, een ideale gelegenheid om ook van elkaar te leren.
 • Gebaseerd op reële ervaring & theoretische best practices
 • Beschikbaar in NL./EN/FR
 • Een geëngageerde partner die er samen met jou naar zoekt om het verschil te maken.
Maak kennis

In deze domeinen bieden we je oplossingen

De toekomst scherp stellen

Over het scherpstellen van de uitdaging, de toekomstvisie en voorgestelde aanpak. Bouwen aan engagement vanaf de start.

Belangen aligneren

Het in kaart brengen van de te betrekken partijen, het optekenen van hun belangen en invloeden en hoe deze actief te aligneren richting te behalen resultaat.

De boodschap vorm geven

Over communicatie als essentiële bouwsteen. Van plan tot impactmeting en bijsturing.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatiemogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatie- mogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Vaardigheden bouwen

Meest voorkomende vormen van weerstand en hoe hiermee om te gaan. Het voeren van moeilijke gesprekken, hoe mensen overtuigen.

Weerbaarheid bouwen

Een data gedreven assessment om inzicht te krijgen in de weerbaarheid van je team, prioriteiten te bepalen en concrete acties te identificeren.

Veranderaanpak scannen

Evalueer je aanpak en identificeer de aandachtspunten.

Successen vieren

Nut en noodzaak om (zelfs kleine) successen in de spotlight te plaatsen.

Grip krijgen op beliefs

De rol van de leider in het veranderen van de vastgeroeste denkbeelden van je organisatie.

Gedrag veranderen

Aan de hand van psychologische best practices duurzame gedragsverandering realiseren.

Psychologie van verandering

Psychologische dynamieken die je helpen om de menselijke reactie op verandering beter te begrijpen en zo inzichten te verkijgen om verandering te leiden met minder weerstand.

Succesvol veranderen? Ontdek onze aanpak!

De brede waaier aan training topics is duidelijk. De manier van werken heeft je nieuwsgierig gemaakt. Maar wat hebben die trainers echt te vertellen over jouw noden?

Training op maat nodig? Let's talk!

Wij zijn ervan overtuigd dat succesvol veranderen best vanuit de organisatie zelf wordt gedaan. Voor KMO’s hebben wij daarom onze erkenning als dienstverlener voor de KMO-portefeuille officieel gemaakt. Zo kan je onderneming profiteren van financiële ondersteuning voor opleiding en advies.

Lees Meer
KMO Portefeuille