Expert - Professional

Een hoge mate van engagement en weinig weerstand kunnen het absolute verschil betekenen tussen slagen of falen van een project. Als professional doe je er alles aan om je vooropgestelde doelen te halen. Inzicht in de menselijke factor bij verandering is hierbij een absolute asset.

We helpen je graag. Let's talk!

Neem de menselijke factor in handen

  • Integreer onze gestructureerde change benadering in jouw plan van aanpak
  • Ontdek waarom verandering soms zo lastig is en hoe je kan anticiperen
  • Verwerf psychologische inzichten die jouw kijk op weerstand voorgoed zullen veranderen
  • Krijg inzicht in tools en technieken om engagement te bouwen ook al heb je geen directe people management rol
  • Verrijk je proces- en projectmatige skillset met change expertise
We helpen je gaag. Let's talk!

Coaching

Laat je ondersteunen door een sparring partner die project en programma uitdagingen aan den lijve heeft ervaren.

Meer info

Training

Verrijk je professionele bagage met een change management training die verder gaat dan de theorie. Een herkenbare leerervaring om onmiddellijk zelf aan de slag te gaan.

Meer info

Power workshop

Inspireer jouw project team rond verschillende change management thema’s tijdens één van onze powerworkshops. Gedeelde inzichten klaar voor inzet in jullie praktijk.

Meer info

Succesvol veranderen? Ontdek onze aanpak!

In deze domeinen bieden we je oplossingen

De toekomst scherp stellen

Over het scherpstellen van de uitdaging, de toekomstvisie en voorgestelde aanpak. Bouwen aan engagement vanaf de start.

Belangen aligneren

Het in kaart brengen van de te betrekken partijen, het optekenen van hun belangen en invloeden en hoe deze actief te aligneren richting te behalen resultaat.

De boodschap vorm geven

Over communicatie als essentiële bouwsteen. Van plan tot impactmeting en bijsturing.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatiemogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatie- mogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Vaardigheden bouwen

Meest voorkomende vormen van weerstand en hoe hiermee om te gaan. Het voeren van moeilijke gesprekken, hoe mensen overtuigen.

Weerbaarheid bouwen

Een data gedreven assessment om inzicht te krijgen in de weerbaarheid van je team, prioriteiten te bepalen en concrete acties te identificeren.

Veranderaanpak scannen

Evalueer je aanpak en identificeer de aandachtspunten.

Successen vieren

Nut en noodzaak om (zelfs kleine) successen in de spotlight te plaatsen.

Grip krijgen op beliefs

De rol van de leider in het veranderen van de vastgeroeste denkbeelden van je organisatie.

Gedrag veranderen

Aan de hand van psychologische best practices duurzame gedragsverandering realiseren.

Psychologie van verandering

Psychologische dynamieken die je helpen om de menselijke reactie op verandering beter te begrijpen en zo inzichten te verkijgen om verandering te leiden met minder weerstand.

Succesvol veranderen? Ontdek onze aanpak!

Wij zijn ervan overtuigd dat succesvol veranderen best vanuit de organisatie zelf wordt gedaan. Voor KMO’s hebben wij daarom onze erkenning als dienstverlener voor de KMO-portefeuille officieel gemaakt. Zo kan je onderneming profiteren van financiële ondersteuning voor opleiding en advies.

Lees Meer
KMO Portefeuille

Heb je een specifieke vraag of ben je benieuwd of we echt iets te vertellen hebben dat je nog niet wist? Laat ons jou verrassen.

Let's talk!