Medewerkers meekrijgen om een business visie te realiseren

Hoe vertaal je een business visie naar een verhaal dat spreekt en medewerkers enthousiasmeert om bij te dragen aan de realisatie ervan?

Medewerkers meekrijgen om een business visie te realiseren

Hoe vertaal je een business visie naar een verhaal dat spreekt en medewerkers enthousiasmeert om bij te dragen aan de realisatie ervan?

De uitdaging

Een wijzigende business context, een merger of acquisitie, een veranderd competitielandschap, een strenger regulerend kader, … heel wat events kunnen leiden tot het uittekenen van een (nieuwe) visie, strategie, ambitie, … .

Maar hoe vertaal je die business visie naar een verhaal dat spreekt en medewerkers enthousiasmeert om bij te dragen aan de realisatie ervan?

Vragen die ons gesteld worden

 • Hoe krijgen we dit verteld? Is het niet een ver van hun bed show?
 • Hoe laten we de visie leven bij onze medewerkers?
 • Hoe bouwen we een sprekend verhaal?
 • Hoe wordt dit meer dan een slidedeck op sharepoint?
 • Hoe pakken we de implementatie het best aan?
 • Wanneer best communiceren?

Hoe gaan we te werk?

Wanneer een nieuwe visie, strategie, … uitgetekend wordt dan gebeurt dat steeds met een bepaalde ambitie voor ogen.

Als change consultants brengen we dan wel een change expertise rond de tafel, maar we kennen de specificiteit van uw uitdaging niet. Jij kent je business en de context waarin je opereert het beste en daarom is de eerste stap voor ons: begrijpen waar het bij jullie om draait.

We hoeven niet alle ins en outs te kennen maar gaan wel samen met jullie op zoek naar de elementen die essentieel zijn om een engagerend verhaal te bouwen dat rekening houdt met de eigenheid, historiek, … van de organisatie. Die verhaallijn wordt de kapstok om medewerkers binnen de organisatie (van hoog naar laag) mee te krijgen.

In dit artikel delen we alvast een aantal inzichten uit onze change consulting praktijk.

Een visie verhaal dat mensen meeneemt is een must maar geen wondermiddel. Het verhaal moet ook verteld, vertaald en beleefd worden in de verschillende lagen van de organisatie (de implementatie). Hierbij ondersteunen we organisaties met onze change management expertise. De noden bij die implementatie zijn heel divers. De inzet van onze expertise hangt sterk af van de competenties die al binnen een organisatie aanwezig zijn.

Onze expertise en ondersteuning omvat onder andere:

 • De opmaak van een communicatieplan
 • De lijnen uitzetten voor een change plan van aanpak
 • Het faciliteren van klankbordsessies waarbij vertegenwoordigers uit de organisatie mee de visie-verhaallijn evalueren
 • Het versterken van de change management competenties binnen een management team
 • Het betrekken van vrijwilligers bij het uitwerken van concrete change initiatieven
 • ….

Wissel je graag eens van gedachten om te horen of en hoe we jullie kunnen helpen? Laat van je horen!