Een change management proces aanpak met de factor mens als cruciale component

Verandering is deel van de dagelijkse realiteit van organisaties en hun leidinggevenden. We voorzien een aanpak steeds op maat van jouw context en noden.

Succesvol veranderen? Let's talk!

Don't chase the models chase results

Soms verloopt veranderen vlot maar soms gaat het niet zoals gepland:

  • Projecten leveren te weinig, te laat of niet op
  • Concurrenten zijn sneller
  • Goede mensen vertrekken
  • Het ziekteverzuim neemt toe
  • De werknemerstevredenheid vermindert
  • ...
Succesvol veranderen? Let's talk!

Vaak maakt de menselijke factor en hoe organisaties en hun leidinggevenden ermee omgaan het verschil tussen succes en falen, tussen op tijd en te laat, tussen wendbaar en traag, tussen economisch efficiënte projecten en dure gemiste kansen.

Het bos en de bomen

Maar hoe stuur je die menselijke factor, dit niet te onderschatten aspect in het change management proces? De menselijke psychologie volgt niet steeds de regels van de ratio en de logica. Wat is nu eigenlijk de juiste aanpak? Wij helpen leiders om de juiste aanpak, het optimale change management proces, met kennis van zaken te bepalen.

Wij helpen jou sturen wat je niet kan controleren

01. Business uitdaging en verwachte impact

Jij kent jullie business als geen ander. Veranderen en aanpassen gebeurt steeds met een bepaalde ambitie voor ogen.

Wij willen de specificiteit van jullie uitdaging begrijpen. We willen begrijpen waar het om draait.

We brengen samen de menselijke impact in kaart. Wat betekent het concreet voor jullie medewerkers? Welke gedragsverandering wordt van hen verwacht? Welke denkbeelden zullen bijgestuurd moeten worden? Waar verwachten jullie weerstand?

Een goed zicht op jullie business ambitie en de verwachte impact bevat cruciale informatie om een aanpak te bepalen die engagement maximaliseert en weerstand voorkomt.

02. Context, eigenheid enhistoriek

We weten dat een performante change aanpak rekening moet houden met de context waarin die wordt ingezet.

De eigenheid van jullie organisatie, de onuitgesproken regels die deel uitmaken van jullie cultuur, zijn voor ons belangrijke parameters om een aanpak uit te tekenen die werkt.

We willen ook zicht krijgen op reeds genomen stappen en ervaringen zodat we niet vanaf nul starten maar rekening houden met jullie ‘change – track record’.

03. Juiste aanpak voor jullie business uitdaging

Op basis van jullie parameters (de input uit stap 1 & 2) en onze change expertise bepalen we samen de beste aanpak om de menselijke factor als versneller van jullie traject te activeren.

We onderbouwen met theorie maar vertalen naar verstaanbare taal en concrete interventies op maat van jullie praktijk.

We weten dat sterke leiders met de juiste aanpak op het juiste moment het verschil maken. De juiste aanpak zorgt ervoor dat de weg van ambitie naar resultaat meer efficient en effectief is.

04. Evaluatie, inspiratie en bijsturing

Veranderen kost energie. Wanneer het lastig wordt rollen we mee de mouwen op, inspireren met hands-on inzichten en ondersteunen op kritische kruispunten.

We zijn bekommerd om 100% realisatie maar weten ook dat momenten van terugval  eigen zijn aan veranderen. Veranderen vergt  doorzettingsvermogen en we geven je graag die extra boost!

Don’t chase the models, chase results

Er wordt veel geschreven, gezegd en onderzocht over de menselijke factor bij verandering. Er zijn veel modellen die waardevol kunnen zijn maar er is niet 1 waarheid, niet 1 model dat magische resultaten oplevert.

Het echte verschil tussen het 100% realiseren van jullie ambitie of een resultaat beneden verwachtingen wordt gemaakt wanneer een leider erin slaagt het juiste model, inzicht of aanpak in te zetten om die menselijke factor als versneller te activeren.

Met onze expertise helpen we leiders die keuze te maken we brengen structuur in veelheid en complexiteit.

Benieuwd hoe we je kunnen helpen in het efficiënt leiden van een change management proces?

We helpen je graag verder en kijken uit naar je vragen en bijbehorende uitdaging.

Succesvol veranderen? Let's talk!