Changement Management Leadership Traject - Transformationeel Leiderschap

Changement Management Leadership Traject - Transfor- mationeel Leiderschap

Wendbaarheid is een kerneigenschap van organisaties die competitief willen zijn en blijven. Maar hoe bouw je een organisatie die klaar is om voldoende flexibiliteit aan de dag te leggen? Hoe zorg je ervoor dat die veranderbereidheid ingebed wordt in de gewoontes en reflexen van een organisatie? Het versterken van transformationeel leiderschap bij jullie leidinggevenden is hiervoor een elementaire bouwsteen.

Begeleiding nodig? Let's talk!

Bouw aan een wendbare organisatie, versterk jouw leidinggevenden met must-have change leadership vaardigheden.

 • Een gestructureerd traject op maat van jullie noden dat verschillende change leadership topics behandelt (aanpak, communicatie, weerstand, meetbaarheid, terugval, engagement bouwen, de rol van de leider, ...).
 • Bewezen theorie en change management best practices vertaald naar een hands-on kapstok die onmiddellijk in de praktijk gebracht kan worden.
 • Een gedegen inzicht in de psychologie van de mens bij verandering. Waarom veranderen lastig is en hoe erop te anticiperen of mee om te gaan.
 • Een traject gespreid in de tijd met verschillende werkvormen (workshop, online refresh, opdracht op maat) om inzichten grondig te verankeren.
 • Een unieke bouwsteen voor een leiderschapscultuur die verandering omarmt en met sterke leiders die het verschil maken.
Nood aan begeleiding? Let's talk!

Een traject dat het verschil maakt

 • Geen eenheidsworst. Een begrip van jullie organisatiecultuur, marktcontext, historiek,uitdagingen, … is voor ons cruciaal om in partnership met jullie een traject op maat uit te tekenen.
 • Flexibiliteit, de mogelijkheid om bij te sturen doorheen het traject zorgt voor een optimale match met de noden van jouw leidinggevenden.
 • De begeleiders zijn gepokt en gemazeld in de praktijk.
 • Wij brengen een brede waaier aan change leadership gerelateerde thema’s en expertise rond de tafel.
 • Interactieve werkvormen. Geen klassieke training maar een ‘al doende leren’-ervaring.
 • Ook voor onze offline trajecten zorgen we voor leermomenten die bijblijven.
Maak kennis

In deze domeinen bieden we je oplossingen

De toekomst scherp stellen

Over het scherpstellen van de uitdaging, de toekomstvisie en voorgestelde aanpak. Bouwen aan engagement vanaf de start.

Belangen aligneren

Het in kaart brengen van de te betrekken partijen, het optekenen van hun belangen en invloeden en hoe deze actief te aligneren richting te behalen resultaat.

De boodschap vorm geven

Over communicatie als essentiële bouwsteen. Van plan tot impactmeting en bijsturing.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatiemogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatie- mogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Vaardigheden bouwen

Meest voorkomende vormen van weerstand en hoe hiermee om te gaan. Het voeren van moeilijke gesprekken, hoe mensen overtuigen.

Weerbaarheid bouwen

Een data gedreven assessment om inzicht te krijgen in de weerbaarheid van je team, prioriteiten te bepalen en concrete acties te identificeren.

Veranderaanpak scannen

Evalueer je aanpak en identificeer de aandachtspunten.

Successen vieren

Nut en noodzaak om (zelfs kleine) successen in de spotlight te plaatsen.

Grip krijgen op beliefs

De rol van de leider in het veranderen van de vastgeroeste denkbeelden van je organisatie.

Gedrag veranderen

Aan de hand van psychologische best practices duurzame gedragsverandering realiseren.

Psychologie van verandering

Psychologische dynamieken die je helpen om de menselijke reactie op verandering beter te begrijpen en zo inzichten te verkijgen om verandering te leiden met minder weerstand.

Succesvol veranderen? Ontdek onze aanpak!

Wij zijn ervan overtuigd dat succesvol veranderen best vanuit de organisatie zelf wordt gedaan. Voor KMO’s hebben wij daarom onze erkenning als dienstverlener voor de KMO-portefeuille officieel gemaakt. Zo kan je onderneming profiteren van financiële ondersteuning voor opleiding en advies.

Lees Meer
KMO Portefeuille

Bouw een organisatie met sterke leiders die jullie organisatie wendbaar en competitief maken.

Ga met ons in gesprek en ontdek hoe een tailored change leadership traject het verschil kan maken.

Begeleiding nodig? Let's talk!