Evolueren naar minder werkongevallen (safety), een gedragsverandering bij uitstek

Naast infrastructuur, technologie en processen vormt gedrag van medewerkers een cruciale bouwsteen voor meer veiligheid op de werkvloer. Hoe dit veiligheidsgedrag versterken?

Evolueren naar minder werkongevallen (safety), een gedragsverandering bij uitstek

Naast infrastructuur, technologie en processen vormt gedrag van medewerkers een cruciale bouwsteen voor meer veiligheid op de werkvloer. Hoe dit veiligheidsgedrag versterken?

De uitdaging

Een veilige werkomgeving is sterk afhankelijk van de inrichting van de werkplek. Zowel op vlak van infrastructuur (machines, technologie,…) als processen (procedures, voorschriften,…) kunnen heel wat maatregelen genomen worden die de werkveiligheid (safety) ten goede komen.

Veiligheid op de werkvloer staat of valt echter met veilig gedrag van de medewerkers. En dat veiligheidsgedrag aanpassen is vaak een lastige uitdaging.

Vragen die ons gesteld worden

 • We hebben al een aantal safety initiatieven gestart maar slagen er niet in de beoogde gedragsverandering te realiseren, wat moeten we anders doen?
 • Hoe kunnen we medewerkers betrekken bij het uittekenen van onze aanpak?
 • Willen we een te grote omslag in veiligheidsgedrag in één keer realiseren?
 • Zijn er onderbouwde methodes die rekening houden met de mensfactor bij gedragsverandering?

Hoe gaan we te werk?

Het streven naar veiliger werkgedrag wordt vaak gedreven door een urgentiefactor. Misschien is dat het aantal ongevallen met werkverlet, misschien was er een toename in het aantal bijna-ongevallen of was er een ernstig incident, …

Als eerste stap bouwen we graag samen met jou een zicht op jouw specifieke context en uitdagingen. Wat is al gebeurd, wat werkte, wat werkte niet, wat zie je zelf als probleemgedrag, hoe ziet de gewenste situatie eruit, wat zie je als succesfactoren, …?

Daarna gaan we samen met een selectie van jouw medewerkers (die we samen met jou vastleggen) aan de slag om een gedetailleerde gedragsanalyse te maken.

Daar waar technische en procesingrepen zorgvuldig geanalyseerd, berekend en gepland worden, zien we dat organisaties bij het veranderen van menselijk gedrag vaak op goed gevoel het veld in gaan. Een geslaagde gedragsverandering begint echter bij een goede analyse. Een analyse die duidelijk maakt waar ingrijpen nuttig, nodig of irrelevant is. Ervaring leert ons dat de resultaten van een dergelijke analyse vaak verrassend zijn. Ze brengen inzicht in de ware aard van het probleem. Ze tonen de randfactoren die we moeten aanpakken, ze vertellen ons ook welke interventies misschien compleet verloren tijd en energie zijn. Op basis van een degelijke analyse kunnen concrete en doordachte initiatieven bepaald, gepland en daarna gemeten worden met de filosofie van continue verbetering in het achterhoofd.

Onze expertise en ondersteuning omvat onder andere:

 • Het helpen bepalen van een representatieve selectie van medewerkers die mee zal bouwen aan de gedragsanalyse
 • Begeleiden van de werkgroep bij het uittekenen van de gedragsanalyse
 • Opmaak van gedetailleerd analyserapport inclusief concrete pijnpunten en must-do’s
 • Uittekenen van de aanpak richting gewenst gedrag
 • Opmaken van ondersteunende communicatie
 • Uitwerken van communicatie- en implementatieplan
 • Aanreiken van ondersteunend materiaal om de gedragsverandering in goede banen te leiden
 • We bepalen graag samen met jullie waar het inzetten van onze expertise nuttig kan zijn om voor jullie mee het verschil te maken. We dragen flexibiliteit hoog in het vaandel om te zoeken naar een aanpak die jullie noden en zorgen afdekt.

Wissel je graag eens van gedachten om te horen of en hoe we jullie kunnen helpen? Laat van je horen!