Learning & Development

Bouwen aan een slagvaardige organisatie door het ontwikkelen van talenten en het versterken van competenties zit in de kern van jouw missie.

Organisaties vandaag kunnen niet meer zonder leiders die ook change management als sleutelvaardigheid in hun rugzak zitten hebben.

Uiteraard wil je hen niet de klassieke theorie serveren maar zoek je opleidingen (en ondersteuning) die beklijven en de stap naar de praktijk zo klein mogelijk maken.

We helpen je graag. Let's talk!

Bouw aan change management competenties die effectief in de praktijk worden gezet

  • Bied leerervaringen die eruit springen qua vorm en impact
  • Ga voor evidence base change management inzichten
  • Waak over de begrijpbaarheid en onmiddellijke toepasbaarheid van inzichten.
  • Aligneer met jouw doelgroepen over de belangrijkste noden en bouw een traject dat niet één keer maar terugkerend bouwt aan interne change management vaardigheden
Let's talk!

Training

Onze training is geen ‘tick the box’ eenheidsworst. Wij gebruiken gamification, video, sterk visueel leermateriaal, online refresh momenten,… voor een maximum leereffect. Het liefst bouwen we samen een traject op maat dat onze training modules combineert met de vertaling naar de praktijk op maat van jullie noden.

Meer info

Coaching

Wij zijn sparringpartner en klankbord voor leiders bij specifieke change uitdagingen. We coachen steeds met een interne competentie opbouw in het achterhoofd.

Meer info

Powerworkshop

Inspiratiesessies voor leiders en hun team rond een change management thema. Gedeelde inzichten gebracht met power en klaar voor inzet in jullie praktijk.

Meer info

Leadership traject - transformationeel leiderschap

Een gestructureerd traject op maat van jullie noden dat verschillende change leadership topics behandelt (aanpak, communicatie, weerstand, meetbaarheid, terugval, engagement bouwen, de rol van de leider, …) en jullie leiders klaar maakt voor de toekomst.

Meer info

In deze domeinen bieden we je oplossingen

De toekomst scherp stellen

Over het scherpstellen van de uitdaging, de toekomstvisie en voorgestelde aanpak. Bouwen aan engagement vanaf de start.

Belangen aligneren

Het in kaart brengen van de te betrekken partijen, het optekenen van hun belangen en invloeden en hoe deze actief te aligneren richting te behalen resultaat.

De boodschap vorm geven

Over communicatie als essentiële bouwsteen. Van plan tot impactmeting en bijsturing.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatiemogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatie- mogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Vaardigheden bouwen

Meest voorkomende vormen van weerstand en hoe hiermee om te gaan. Het voeren van moeilijke gesprekken, hoe mensen overtuigen.

Weerbaarheid bouwen

Een data gedreven assessment om inzicht te krijgen in de weerbaarheid van je team, prioriteiten te bepalen en concrete acties te identificeren.

Veranderaanpak scannen

Evalueer je aanpak en identificeer de aandachtspunten.

Successen vieren

Nut en noodzaak om (zelfs kleine) successen in de spotlight te plaatsen.

Grip krijgen op beliefs

De rol van de leider in het veranderen van de vastgeroeste denkbeelden van je organisatie.

Gedrag veranderen

Aan de hand van psychologische best practices duurzame gedragsverandering realiseren.

Psychologie van verandering

Psychologische dynamieken die je helpen om de menselijke reactie op verandering beter te begrijpen en zo inzichten te verkijgen om verandering te leiden met minder weerstand.

Succesvol veranderen? Ontdek onze aanpak!

Heb je een specifieke vraag of wil je overtuigd worden dan we echt geen eenheidsworst brengen? Laat ons jou verrassen.

Let's talk!

Wij zijn ervan overtuigd dat succesvol veranderen best vanuit de organisatie zelf wordt gedaan. Voor KMO’s hebben wij daarom onze erkenning als dienstverlener voor de KMO-portefeuille officieel gemaakt. Zo kan je onderneming profiteren van financiële ondersteuning voor opleiding en advies.

Lees Meer
KMO Portefeuille