Executive management

Met een brede kijk en een langere termijn perspectief stuur jij de organisatie. Een wendbare organisatie die zich vlot aanpast aan het wijzigende speelveld is daarbij van vitaal belang. Maar hoe zorg je ervoor dat die aanpassingsbereidheid en flexibiliteit hoog blijft? De competentie opbouwen om als organisatie performant change management, met een sterke focus op de menselijke factor, in de praktijk te zetten is daarbij een belangrijke stap.

We helpen je graag. Let's talk!

Bouw een organisatie die efficiënt en effectief met verandering omgaat

  • Maak change management practices deel van jullie processen
  • Ondersteun medewerkers bij het ontwikkelen van hun change management vaardigheden
  • Versterk het leiderschap met psychologische inzichten die hen toelaten om die cultuur van verandering uit te dragen in de organisatie
  • Cultiveer een mindset waar terugval niet gelijk is aan falen maar zorgt voor een mogelijkheid tot verbetering
Let's talk

Coaching

Wij zijn sparring partner en klankbord voor leiders bij specifieke change uitdagingen. We coachen steeds met een interne competentie opbouw in het achterhoofd.

Meer info

Training

Onze training is geen ‘tick the box’ eenheidsworst. Wij willen samen met jou bekijken hoe de concepten die we aanreiken passen in de visie die jij voor ogen hebt. Elke training moet bijdragen aan die zoektocht naar een slagvaardige organisatie.

Meer info

Power workshop

Inspireer jezelf en je team rond een change management thema tijdens één van onze powerworkshops. Gedeelde inzichten gebracht met power en klaar voor inzet in jullie praktijk.

Meer info

Traject begeleiding

Staat (een deel van) je organisatie voor een belangrijke verandering maar heb je zelf te weinig tijd om hands-on ondersteuning te geven aan je change leader(s)? Wij kunnen deze taak van je overnemen via onze trajectondersteuning. Pragmatisch, down to earth, gericht op resultaat, steeds met aandacht voor de menselijke factor.

Meer info

In deze domeinen bieden we je oplossingen

De toekomst scherp stellen

Over het scherpstellen van de uitdaging, de toekomstvisie en voorgestelde aanpak. Bouwen aan engagement vanaf de start.

Belangen aligneren

Het in kaart brengen van de te betrekken partijen, het optekenen van hun belangen en invloeden en hoe deze actief te aligneren richting te behalen resultaat.

De boodschap vorm geven

Over communicatie als essentiële bouwsteen. Van plan tot impactmeting en bijsturing.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatiemogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatie- mogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Vaardigheden bouwen

Meest voorkomende vormen van weerstand en hoe hiermee om te gaan. Het voeren van moeilijke gesprekken, hoe mensen overtuigen.

Weerbaarheid bouwen

Een data gedreven assessment om inzicht te krijgen in de weerbaarheid van je team, prioriteiten te bepalen en concrete acties te identificeren.

Veranderaanpak scannen

Evalueer je aanpak en identificeer de aandachtspunten.

Successen vieren

Nut en noodzaak om (zelfs kleine) successen in de spotlight te plaatsen.

Grip krijgen op beliefs

De rol van de leider in het veranderen van de vastgeroeste denkbeelden van je organisatie.

Gedrag veranderen

Aan de hand van psychologische best practices duurzame gedragsverandering realiseren.

Psychologie van verandering

Psychologische dynamieken die je helpen om de menselijke reactie op verandering beter te begrijpen en zo inzichten te verkijgen om verandering te leiden met minder weerstand.

Succesvol veranderen? Ontdek onze aanpak!

Wij zijn ervan overtuigd dat succesvol veranderen best vanuit de organisatie zelf wordt gedaan. Voor KMO’s hebben wij daarom onze erkenning als dienstverlener voor de KMO-portefeuille officieel gemaakt. Zo kan je onderneming profiteren van financiële ondersteuning voor opleiding en advies.

Lees Meer
KMO Portefeuille

Heb je een specifieke vraag of ben je benieuwd of we echt iets te vertellen hebben dat je nog niet wist? Laat ons jou verrassen.

Let's talk!