Een nieuwe organisatiestructuur laten landen

Hoe bouw je buy-in voor aanpassingen van de organisatiestructuur.

Een nieuwe organisatiestructuur laten landen

Hoe bouw je buy-in voor aanpassingen van de organisatiestructuur.

De uitdaging

Een wijzigende business context, technologische evoluties (IT/OT), groei, rationalisatie, betere afstemming op klantbehoeften, … er is een resem aan mogelijke drijfveren om de structuur van een organisatie aan te passen.

Het opzetten van een robuuste en efficiënte structuur is al een uitdaging op zich en daar bovenop zorgen aanpassingen van de organisatiestructuur vaak voor heel wat onrust bij medewerkers. De structuur van de organisatie bepaalt namelijk mee: wie hun leidinggevende is, wie hun collega’s zijn, de inhoud van hun job, …. Een organisatiestructuur speelt met andere woorden een belangrijke rol en is een bron van stabiliteit en voorspelbaarheid voor medewerkers. Aanpassingen aan die structuur moeten dan ook met de nodige zorg en voorzichtigheid gebeuren.

De twee aspecten structuur (processen, rollen en verantwoordelijkheden, …) en mens gaan hand in hand om de aanpassing van een organisatiestructuur tot een succes te maken.

Vragen die ons gesteld worden

  • Moeten we mensen op voorhand betrekken bij het uittekenen van de structuur?
  • Wanneer delen we onze plannen?
  • Wat als niet alles al bepaald is, kunnen we dan van start gaan?
  • Hoe zorgen we ervoor dat we onze sterkste spelers niet kwijtraken in dit veranderproces?

Hoe gaan we te werk?

Het aanpassen van de organisatiestructuur gebeurt steeds met een duidelijk doel voor ogen.

Als change consultants brengen we dan wel een change expertise rond de tafel maar we kennen de specificiteit van uw uitdaging niet. Als startpunt willen we dan ook zicht krijgen op het doel dat u met de organisatiewijziging voor ogen heeft. Waarom is deze aanpassing noodzakelijk? Welk probleem wil u ermee oplossen? Wat streeft u na? Wat ziet u als kritische ?

Daarnaast is een goed zicht op de huidige situatie (organisatiestructuur) van cruciaal belang. We brengen samen met u in kaart hoe AS IS van TO BE verschilt en waar de grootste verandering verwacht wordt. Aan de hand van onze change impact map brengen we in kaart wat er concreet verandert voor wie. Die change impact map zal het uitgangspunt vormen om samen de aanpak van de verandering uit te zetten.

Die aanpak kan heel wat verschillende aspecten omvatten. Afhankelijk van de al aanwezige competenties en gedetecteerde noden bekijken we samen met u wat nuttig en nodig is om uw organisatieverandering goed te laten landen.

Onze expertise en ondersteuning omvat onder andere:

  • Betrekken van een klankbordgroep met als doel een sanity check uit te voeren van voorgestelde verandering en bijhorende aanpak
  • Uittekenen van communicatie- en implementatie-aanpak om de structuuraanpassing goed te laten landen
  • Opmaken van een nazorg (post-implementatie) aanpak
  • Ondersteunen bij de opmaak van een coherente verhaallijn (gericht aan: medewerkers, vakbonden, andere partijen)
  • Faciliteren van werkgroepen met medewerkers om de grote lijnen die door het management werden uitgezet verder te verfijnen

Wissel je graag eens van gedachten om te horen of en hoe we jullie kunnen helpen? Laat van je horen!