Change management coaching

Sta je voor een veranderuitdaging en heb je behoefte aan een 2e opinie? Ben je verantwoordelijk voor een must-win verandering en ben je niet zeker hoe dit best aan te pakken? Wil je weten wat je moet doen om zo weinig mogelijk weerstand op te roepen tijdens je verandering? Met onze change management coaching helpen we je om succesvol te veranderen.

Coaching nodig? Let's talk!

Een greep uit mogelijke coaching opdrachten

Quick scan
Wij kijken samen met jou naar je veranderuitdaging en bepalen in overleg wat nog moet gebeuren, zodat we goed uit de startblokken komen om engagement bij de collega’s te verzekeren.

Veranderaanpak vormgeven
We helpen je om te bepalen wie er best betrokken wordt bij het vormgeven aan de aanpak en nemen samen de nodige stappen om de veranderaanpak te bepalen, waarbij we ervoor zorgen dat de betrokkenheid van de organisatie verzekerd is.

Communicatie
Een goede aanpak van je communicatie is cruciaal om mensen mee te krijgen in je verandering.
We helpen je om je communicatie op een goede manier aan te pakken, zodat je tijdig aan de juiste partijen de gewenste informatie deelt. Indien je dit wilt, maken we samen je communicatiedeck zowel voor je leaderships- of projectteam of voor de gehele organisatie.

Voortgang meten
Ben je op de juiste weg om je verandering te realiseren? Samen bepalen we mogelijke meetpunten (waarbij we zoveel als mogelijk rekening houden met metingen die reeds gebeuren) . Hierbij hebben we zowel aandacht voor inhoudelijke meetpunten als voor ‘menselijke’ meetpunten.

Nood aan coaching? Let's talk!

Waarom kiezen voor Sangoo?

Onze experts zorgen ervoor dat je tijd hebt om te focussen op jouw prioriteiten.
Onze aanpak zorgt voor minder weerstand en een vlottere doorlooptijd. Op die manier betalen wij onszelf terug.

Maak kennis

In deze domeinen bieden we je oplossingen

De toekomst scherp stellen

Over het scherpstellen van de uitdaging, de toekomstvisie en voorgestelde aanpak. Bouwen aan engagement vanaf de start.

Belangen aligneren

Het in kaart brengen van de te betrekken partijen, het optekenen van hun belangen en invloeden en hoe deze actief te aligneren richting te behalen resultaat.

De boodschap vorm geven

Over communicatie als essentiële bouwsteen. Van plan tot impactmeting en bijsturing.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatiemogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatie- mogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Vaardigheden bouwen

Meest voorkomende vormen van weerstand en hoe hiermee om te gaan. Het voeren van moeilijke gesprekken, hoe mensen overtuigen.

Weerbaarheid bouwen

Een data gedreven assessment om inzicht te krijgen in de weerbaarheid van je team, prioriteiten te bepalen en concrete acties te identificeren.

Veranderaanpak scannen

Evalueer je aanpak en identificeer de aandachtspunten.

Successen vieren

Nut en noodzaak om (zelfs kleine) successen in de spotlight te plaatsen.

Grip krijgen op beliefs

De rol van de leider in het veranderen van de vastgeroeste denkbeelden van je organisatie.

Gedrag veranderen

Aan de hand van psychologische best practices duurzame gedragsverandering realiseren.

Psychologie van verandering

Psychologische dynamieken die je helpen om de menselijke reactie op verandering beter te begrijpen en zo inzichten te verkijgen om verandering te leiden met minder weerstand.

Succesvol veranderen? Ontdek onze aanpak!

Wij zijn ervan overtuigd dat succesvol veranderen best vanuit de organisatie zelf wordt gedaan. Voor KMO’s hebben wij daarom onze erkenning als dienstverlener voor de KMO-portefeuille officieel gemaakt. Zo kan je onderneming profiteren van financiële ondersteuning voor opleiding en advies.

Lees Meer
KMO Portefeuille

Coaching aangepast aan jouw noden

Ben je op zoek naar coaching met impact van een ervaren expert met business ervaring? Wij werken graag samen met jou een samenwerking uit die beantwoordt aan jouw specifieke wensen.

Onze change management coaching is ook virtueel beschikbaar. Contacteer ons voor meer informatie.

Coaching nodig? Let's talk!