Wanneer de grond onder mijn voeten wegzakt leidt dit tot weerstand.

Zeker wanneer er heel veel verandering op het bord van je medewerkers wordt gelegd kan het voor hen wel eens voelen alsof alles verandert, alsof de grond onder hun voeten wegzakt. Dat gevoel kan als een mokerslag aankomen en ervoor zorgen dat mensen defensief reageren: ze hebben weerstand tegen de verandering. Vaak krijg je als leidinggevende in zo’n situatie te maken met een verscheidenheid aan reacties, die gaan van boosheid tot gelatenheid. Ontdek hier meer over change management en jouw rol als leidinggevende?)

ONZEKERHEID
De start van een verandering leidt vaak tot onzekerheid. Mensen vragen zich af: Wat gaat er gebeuren? Ga ik nog wel een job hebben? Wie wordt mijn baas? Zal ik dit wel kunnen? … Mensen zoeken van nature naar zekerheid en houvast en verkiezen de realiteit die ze kennen (zelfs indien die niet goed is) boven een (mogelijk betere) toekomst die ze niet kennen. Als leidinggevende kan je ervoor zorgen dat die zoektocht naar houvast (zekerheid), ook in een context van verandering, een antwoord krijgt door te zorgen voor een voldoende concreet kader.

Wat bedoelen we hiermee? Het kader dat je aanreikt kan bestaan uit verschillende elementen: inzicht in de drijfveren voor deze verandering, een zicht op wat we willen bereiken, een duidelijk beeld over hoe de toekomst eruit zal zien, klaarheid over het plan van aanpak en de grote blokken/fasen/etappes die voorzien worden, een concreet zicht op de resultaten die we tijdens elke etappe nastreven, …

Vergeet zeker ook niet om erkenning te tonen voor het feit dat dit niet steeds eenvoudig zal zijn en leg voldoende nadruk op de positieve elementen van de verandering …. Die verschillende elementen (dat kader) helpen mensen om betekenis te geven aan de verandering en draagt bij aan hun weerbaarheid en acceptatie.

IK WEET NIET ALLES

Uiteraard heb je als leidinggevende niet alle antwoorden op alle vragen vanaf de start. Uiteraard zal je doorheen jullie parcours moeten bijsturen, maar het uitwerken van een concreet kader vanaf de start is wel cruciaal. Dat kader zal geen wonderen doen op het moment dat de boodschap van verandering nog heel veel emotie oproept, maar zal absoluut helpen om in de fase erna de aanvaarding en betrokkenheid (en dus minder weerstand) te verhogen. Het kader doet dienst als een soort ‘baken’ waarop we kunnen sturen in woelige tijden.

TIP! Kijk naar jouw veranderverhaal en ondersteunend materiaal met de blik van die medewerkers die het meest geïmpacteerd zijn. Is er voldoende kader om betekenis te geven aan wat er gebeurt of gaat gebeuren? Als het resultaat van die denkoefening niet afdoende is, dan weet je dat er nog werk aan de winkel is.

Interesse in meer tips rond weerstand? Misschien vind je deze whitepaper ook interessant.

Neem contact op