Omgaan met weerstand bij verandering, het engagement switchboard als plan van aanpak om weerstand te vermijden en om te buigen in engagement.

Sommige veranderingen gebeuren bijna op automatische piloot, maar wat wanneer de verandering ingrijpender is? Hoe kan ik mijn verandering zo goed mogelijk uit te startblokken laten schieten? Deze whitepaper geeft jou aan de hand van 5 bouwstenen een leidraad om je nieuwe koers of project optimaal te lanceren.

Mijn team engageren voor verandering, hoe doe ik dat?

Leidinggevenden die erin slagen hun team(s) te engageren voor verandering behalen sneller resultaat. Engagement, het actief ondersteunen van verandering, is een belangrijke hefboom die het verschil kan helpen maken tussen het realiseren van je doelen of het verzanden van je verandering.

De vraag is: hoe bouw je dat engagement en zorg je dat je weerstand voorkomt ? Wat zijn belangrijke parameters? 

Download de white paper

Neem voorsprong met het Sangoo engagement switchboard

Het switchboard combineert change theorie en psychologische inzichten in een hands-on en begrijpbaar model dat jou als leidinggevende inzicht geeft in de juiste schakelaars en parameters om te bouwen aan het verander engagement van je team.

  • Inzichtelijk en begrijpbaar
  • Onmiddellijk toepasbaar
  • Gestructureerd
  • Onderbouwd
  • Voor minder weerstand
Download de white paper

Liever engagement dan weerstand bij jouw verandering? Zo doe je dat!

Download de white paper