Wij spraken met Jan Angenon over zijn plan van aanpak bij organisatieverandering. Jan vertelt over het belang om de link te leggen tussen de verandering en de bedrijfsstrategie maar ook over het bouwen aan betrokkenheid van de medewerkers als cruciaal element. (Deel 1)

Wij spraken met Jan Angenon over zijn plan van aanpak bij organisatieverandering. Jan vertelt over het belang om de link te leggen tussen de verandering en de bedrijfsstrategie maar ook over het bouwen aan betrokkenheid van de medewerkers als cruciaal element. (Deel 1)

Naam: Jan Angenon
Rol: Operations Manager, Vergokan

Wat is jouw professioneel track record?

Ik ben een dertigtal jaar actief in de industrie. Ik startte mijn loopbaan met het ontwikkelen van stroomgeleiders in een R&D context, daarna ben ik geëvolueerd naar een meer leidinggevende rol – wat me wel beviel – om na een aantal jaar de overstap te maken naar BARCO. Ik leidde het operational excellence programma binnen BARCO operations en momenteel ben ik operations manager bij Vergokan. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor productie, logistiek en onderhoud. Vergokan produceert grote kabelgoten met alle toebehoren. Voor zij die bij het winkelen wel eens naar boven kijken, zij zullen zeker de producten van Vergokan al gezien hebben.

 Wat is essentieel bij verandering?

Veranderen, dat is een woord dat mensen enorm zenuwachtig maakt. Wat voor mij heel belangrijk is, is dat je verandering steeds op een goede manier probeert uit te leggen aan alle betrokkenen, maar ook dat je probeert betrokkenheid te creëren bij de mensen.

Waarom? Omdat verandering pas goed kan geslagen wanneer mensen effectief meehelpen. Die twee elementen zijn voor mij cruciaal, hoe groot of hoe klein de verandering ook is, leg het uit en neem mensen mee in het verhaal. Leer ze denken in het verhaal en op die manier, wanneer je hen mee activeert, heb je een belangrijke stap gezet richting resultaat.

Hoe bouw je betrokkenheid?

Het is belangrijk dat mensen weten waar een bepaalde verandering thuishoort binnen de visie en strategie van het bedrijf of de organisatie. Iedereen kent meestal wel de grote lijnen van de organisatie strategie en het is cruciaal dat je mensen uitlegt hoe de verandering gelinkt is met en bijdraagt aan het realiseren van die strategie. Mensen moeten daar vanaf de start zicht op krijgen.

Ik probeer steeds duidelijk te maken waarom we deze stappen moeten zetten. En dat ‘moeten’ moet eigenlijk omgebogen worden naar ‘nadenken over hoe kan elkeen bijdragen aan deze verandering’. Hoe kan iedere medewerker vanuit zijn rol het verschil mee helpen maken.

 Kan je een concreet voorbeeld geven?

In de periode van het operational excellence programma bij BARCO werd er op een gegeven moment beslist om van twee productiesites (Kuurne en Kortrijk) te evolueren naar 1 hoofdsite in Kortrijk. Ik herinner me heel goed de druk die toen ontstond in Kuurne, maar ook in Kortrijk maakte men zich zorgen over het samenkomen van productie, logistiek, …. Mensen vroegen zich af hoe we dat gingen realiseren en of we dat wel konden realiseren.

We hebben toen eigenlijk heel snel duidelijk gemaakt dat het samenbrengen van de teams (twee sites) voordelen had voor klanten, leveranciers,… en zou bijdragen aan een sterker BARCO. Een tweede stap die we samen met de medewerkers gezet hebben is te bekijken hoe hun rol mee het verschil zou maken in het realiseren van die zoektocht naar operationele excellentie. Hoe kunnen team/lijn/operator doelstellingen daaraan gekoppeld worden.

Die oefening heeft er concreet toe geleid dat je op elk moment aan een operator kon vragen wat ben je aan het doen dat bijdraagt aan de strategie van het bedrijf, en dat de man of vrouw in kwestie daarop een antwoord kon geven. Via de teamborden werd die link visueel duidelijk gemaakt. Mensen wisten bijvoorbeeld als ik vandaag werk op een kwaliteitsprobleem met dit type projector dan hoort dat binnen dit strategisch initiatief en zo lever ik mijn bijdrage.

Wat is het resultaat daarvan?

Als je mensen meeneemt in het verhaal en ze ook activeert om mee te denken dan gaan ze op een gegeven moment zelf reclame maken voor je verandering. Ze worden als het ware je ambassadeurs en dat zorgt ervoor dat je die zenuwachtigheid die gepaard gaat met onduidelijkheid, onder controle kunt houden.

Duurt dat niet allemaal veel te lang?

Het zal misschien in het begin wat extra tijd kosten om aan die verandering te werken, maar het maakt het resultaat achteraf veel sterker. Als je kan achterom kijken en je merkt dat je een grote groep mensen meehebt, dan weet je dat je verandering op het goede pad zit.