R. Vander Haegen over plan van aanpak organisatieverandering

R. Vander Haegen over plan van aanpak organisatie-verandering

Naam: Robrecht Vander Haegen
Rol: Chief Product Officer bij MobileXpense

Wij spraken met Robrecht Vander Haegen over de uitdagingen als leider van verandering. Robrecht deelt zijn ervaringen, inzichten en tips over een plan van aanpak voor organisatieverandering. (Deel 2)

Een sterke change aanpak is …

Afstappen van de Big Bang approach. Je verandering in fases doorvoeren en daarbij prioriteiten stellen. Ik heb gemerkt dat er vaak geen gebrek is aan ideeën, goede ideeën over welke veranderingen er doorgevoerd moeten worden en hoe deze de bedrijfsresultaten positief zouden kunnen beïnvloeden. Zeker in management-kringen zijn er vaak heel veel ideeën. Het ene idee lijkt al meer doordacht dan het ander, er is vaak een grote variatie in maturiteit. Een uitdaging is om de prioriteitstelling van die verschillende ideeën (en de fasering die daarop volgt) op een zo neutraal mogelijke manier te doen.

Hoe pak jij een neutrale prioritisering aan?

Een belangrijk uitgangspunt is dat je als bedrijf weet waar je voor staat , wie je wilt zijn voor je klanten, je medewerkers en zelfs breder hoe je je rol ziet binnen de maatschappij. Prioritisering kan niet gebeuren op basis van opbrengsten, maar moet ook rekening houden met welk type partner we willen zijn voor onze klanten.
Eens dat framework voor neutrale prioritisering werd vastgelegd is het veel makkelijker om binnen die grote pool van ideeën te kiezen wat eerst moet gebeuren en wat pas later aan de orde is. Met andere woorden: het biedt een kapstok om prioriteiten te stellen en de fasering vorm te geven.

En wat als die prioriteiten gesteld werden en de fases zijn bepaald?

Binnen zo’n veranderings initiatief is het belangrijk om voldoende in stukken te kunnen delen. En niet twee, drie jaar bezig te zijn voor je resultaat ziet want op dat moment ga je het engagement van de mensen die erop werken, de andere medewerkers binnen het bedrijf, het management en soms zelfs de klanten, verliezen. Dus is het echt belangrijk om kleine successen te kunnen tonen om iedereen geëngageerd te krijgen/houden en ook voor jezelf te kunnen bewijzen dat je op het correcte pad zit.