Robrecht Vander Haegen spreekt over organisatieverandering

Robrecht Vander Haegen spreekt over organisatie-verandering

Naam: Robrecht Vander Haegen
Rol: Chief Product Officer bij MobileXpense

Wij spraken met Robrecht Vander Haegen over de uitdagingen als leider van verandering. Robrecht deelt zijn ervaringen, inzichten en tips over de communicatie van organisatieverandering en het vermijden van weerstand. (Deel 1)

Wat maakt organisatieverandering voor jou uitdagend?

Wat ik het moeilijkste vind aan verandering leiden of toch één van de moeilijkste aspecten van veranderen, is iedereen overtuigd te krijgen van het waarom. Ik heb gemerkt dat mensen een probleem of een vraagstuk op verschillende manieren benaderen – dat is op zich een evidentie -maar wat voor de één heel vanzelfsprekend kan lijken kan voor een ander helemaal geen steek houden of weinig spreken tot zijn of haar leefwereld. Met andere woorden, de visie op of de perceptie over een bepaald probleem of situatie kan compleet verschillend zijn van persoon tot persoon.
Dus je kan je uiterste best doen om verandering uit te leggen en iedereen rationeel te proberen meekrijgen in wat we gaan doen en waarom we het gaan doen, maar het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen dit echt gaan accepteren, dat ze echt begrijpen wat het probleem of de uitdaging inhoudt die je wilt aanpakken. Als je daar niet in slaagt wordt het erg moeilijk om mensen te overtuigen van de sense of urgency van de verandering.
Een praktisch voorbeeld.
Ik werkte in een bedrijf waar gekozen werd om van een desktop client naar een online oplossing te evolueren. En hoewel dat voor mensen die in de software branche werken of een technische achtergrond hebben, een evidentie lijkt was dit toch voor sommige mensen in dat bedrijf erg moeilijk. Ze konden dat ergens wel begrijpen omdat ze het relateerden aan marktevoluties die ze zagen, maar dat wou niet zeggen dat ze dat echt accepteerden als iets belangrijks dat moest gebeuren voor ‘hun’ product in hun context.
Zolang je mensen niet in staat stelt om dat correct te begrijpen ga je met weerstand te maken krijgen en weerstand betekent vertraging en dat betekent ook dat je project minder kans op slagen heeft.

Hoe pak je zoiets aan?

Communicatie is uiterst belangrijk maar ook opleiding, ervoor zorgen dat iedereen een equal playing field heeft van hoe ze naar de zaken kunnen kijken. Dus zorg dat je zeker ook de mensen voldoende informeert over de context waarom je die verandering doet en als ze te weinig kennis hebben, dat je ze in staat stelt om die kennis op te bouwen.