Eva De Meyer Head of regulatory Reporting EMEA bij WKFS deelt haar visie op het belang van een sterk verandermanagement team.

Eva De Meyer Head of regulatory Reporting EMEA bij WKFS deelt haar visie op het belang van een sterk verander- management team.

Naam: Eva De Meyer
Rol: Head of product management regulatory reporting EMEA – WKFS

Wij spraken met Eva De Meyer over de uitdagingen als leider van verandering. Eva deelt haar visie op het belang van teamwerk en een goed gebalanceerd verandermanagement team. Ze geeft ook een inkijk in een aantal valkuilen waar ze zelf doorheen haar professionele carrière uit leerde. (Deel 2)

Zijn er nog valkuilen die je als leider van verandering al doende hebt leren kennen?

Ja. Ik ben snel in het analyseren van inefficiënties en zie ook snel oplossingen. Het gebeurt dan ook wel eens dat ik me laat verleiden om dingen alleen (of met een beperkte groep mensen) aan te pakken. Vanuit de optiek dat het iets klein is en dat het hele proces van het WAAROM uitleggen, betrokkenheid bouwen, communiceren,… niet nodig is. Die binnenweg is meestal geen goed idee. Het is absoluut nodig om de tijd te nemen en mensen te laten ervaren dat het probleem ook hun probleem is, om ze te laten inzien dat er iets moet gebeuren. Wanneer je hier de tijd voor neemt, zal de verandering niet gezien worden als een probleem dat iemand anders ziet en waarover hij of zij komt zeggen wat er moet gebeuren.

Wat vind je zelf moeilijk bij het leiden van verandering?

Het omgaan met de emoties die voor sommige mensen gepaard gaan met verandering vind ik niet zo eenvoudig. Ik ga zelf snel objectiveren en rationaliseren, maar ik ben me ervan bewust dat ik ook ruimte moet laten voor die emotionele aspecten, daar tijd voor moet voorzien. Dat blijft voor mij een uitdaging.

Hoe belangrijk is teamwerk bij het realiseren van verandering?

Het is zeker zo dat je met een goed gemotiveerd team veel meer kan bereiken en veel meer voldoening haalt uit hard werk. Voor mij betekent het samen groeien, samen leren, samen delen, successen vieren maar ook mislukkingen delen. Dat laatste is misschien wat controversieel maar het is absoluut noodzakelijk om te leren van falen. Een motto dat ik vaak herhaal is: “ Wie niets doet, kan niets verkeerd doen.”.

Wat is jouw advies over de samenstelling van een goed team om verandering te realiseren?

Ga voor een niet te groot maar divers team van mensen die elkaar aanvullen. Het is zeker noodzakelijk om management support te vragen voor het plan, maar hiërarchie mag geen leidraad zijn om je team samen te stellen.
Breng, als het kan, ook externe mensen aan boord. Dat kunnen zowel nieuwe mensen zijn binnen de organisatie alsook externe consultants. Nieuwe mensen zorgen voor een frisse kijk op de zaak en zullen de juiste vragen stellen. Ze zullen er ook voor zorgen dat communicatie kwalitatief beter wordt. Ze hebben het voordeel dat ze niet vastgeroest zitten in gewoontes en patronen van de organisatie en makkelijker out-of-the-box kunnen denken. Externe consultants voegen daar nog aan toe dat ze de mogelijkheid geven om je te begeleiden met hun ervaring en ervoor zorgen dat je geen belangrijke stappen overslaat. Ze beperken de risico’s en kunnen je tools aanbrengen om de verandering professioneel aan te pakken.