Testimonial - Digitale Transformatie

Testimonial - Digitale Transformatie

Tim Roggeman
Specialised in helping your organisation solve its complex operational problems

Testimonial - Digitale Transformatie

In veel bedrijven blijven grote, complexe problemen onopgelost omdat de standaard operationele structuur er niet geschikt voor is.
Tim is gespecialiseerd in het helpen van organisaties bij het creëren van oplossingen voor dergelijke veelzijdige problemen door het opzetten van game-changing, transformatieve programma’s, afgestemd op de behoeften van de organisatie. Voor meer info kan je hier terecht.

Eind 2021 nam Tim Roggeman contact op met SANGOO. Als zelfstandig Program Manager zocht hij een organisatie die kon helpen bij change management in een digitaal transformatieproject bij een klant. Het doel van het transformatieproject was om in alle bedrijven van de groep een nieuw, uniform softwareplatform in gebruik te nemen. Er was begeleiding nodig om bottom-up-draagvlak te creëren voor een top-down genomen beslissing.

Tim deelt enthousiast zijn kijk op het traject met SANGOO.

Met welke uitdagingen kampte je klant?

De groep bestond uit een tiental organisch gegroeide bedrijven die werkten met verschillende softwarepakketten. Op een bepaald moment besliste de directie om over te schakelen op een nieuw, uniform platform.

Het was mijn taak om de stand van zaken in kaart te brengen en de mogelijkheden te bepalen. Voor de technische realisatie van het project schakelden we een externe software-integrator in. Al snel bleek dat het veranderingstraject pittig zou worden en het draagvlak vaak ontbrak. Daarom beslisten we om ook voor de digitale transformatie op menselijk vlak een externe partij in te schakelen. De objectieve kijk van externe mensen verruimt immers ook intern de blik.

“Net zoals Els en Stefaan geloven we niet in change management vanuit één methodiek. We verkozen een aanpak op maat van de organisatie.” (Tim Roggeman)

Waarom kozen jullie voor SANGOO?

In het verleden werkte een collega al samen met Els. Naar aanleiding van zijn aanbeveling planden we een kennismakingsgesprek. Els en Stefaan vormden zich snel een beeld van de aanwezige noden. Tegelijkertijd stelden ze een uiterst onderbouwd aanbod voor. Ze bezitten grondige kennis over methodologieën en stellen zich flexibel op naar de invulling van het traject. Als organisatie bepaal je namelijk zelf de mate van hun betrokkenheid. Wij beslisten om het plan van aanpak volledig samen met hen op te stellen. Na die fase zouden twee interne medewerkers de oplossing operationeel realiseren.

SANGOO’s aanpak matchte volledig met mijn visie en die van mijn klant. Net zoals Els en Stefaan geloven we namelijk niet in change management vanuit één methodiek. We verkozen een aanpak op maat van de organisatie. En dat is net wat Els en Stefaan met SANGOO bieden.

Welke verwachtingen had je van het traject met SANGOO?

Als organisatie verwachtten we van Els en Stefaan dat ze een antwoord zouden bieden op de change-problematiek om een goede landing van de transformatie in de hand te werken. De technische kant was gedekt. Nu was het zaak om alle medewerkers aan boord te krijgen. De taak van SANGOO bestond erin om samen met ons bottom-up het draagvlak te creëren voor een top-down-beslissing.

Het traject met SANGOO was onderbouwd, resultaatgericht en flexibel.” (Tim Roggeman)

Hoe beviel de samenwerking met SANGOO?

De samenwerking betekende een absolute meerwaarde in onze digitale transformatie. Het traject met SANGOO was onderbouwd, resultaatgericht en flexibel.

Op basis van de uitgebreide, transparante briefing over mijn klant, de context, de directie, het project en alle stakeholders schepte ik het kader waarin Els en Stefaan hun expertise toepasten. Die input vormde de basis voor de productieve samenwerking waarop mijn klant terugkijkt.

Als Program Manager zag ik in SANGOO een objectieve, competente bondgenoot in de gevoelige materie van change management. Dankzij Els en Stefaan werd de directie zich bewust van de noodzaak aan begeleiding.

Van daaruit groeide het change-concept en de onboarding van alle stakeholders.

“De menselijke insteek van Stefaan en de directe aanpak van Els scheppen de omstandigheden voor optimaal change management.” (Tim Roggeman)

Wat zijn volgens jou de troeven van SANGOO?

De enorme expertise en jarenlange ervaring van het duo zijn alleszins troeven. De menselijke insteek van Stefaan en de directe aanpak van Els scheppen de omstandigheden voor optimaal change management.

Tweede troef – en absoluut criterium bij onze beslissing – is hun flexibiliteit. Els en Stefaan werken niet met standaardpakketten. Elk traject is er een op maat van de klant. Toegespitst op de specifieke problematiek en behoeften.

Die eigenschappen bepalen de grote meerwaarde van hun inbreng in change management.

Bereikte SANGOO het beoogde resultaat?

Absoluut. Na een intensieve samenwerking van vier maanden was het interne team klaar om de fakkel over te nemen en het plan van aanpak in de praktijk om te zetten. Indien nodig kunnen ze te allen tijde terugvallen op het advies van Els en Stefaan.