Testimonial - BASF

Testimonial - BASF

Pascal Van Lith
Digitalisation Technology, BASF Antwerpen

BASF

BASF is ’s werelds grootste multinationale chemiegroep. Het is een Duitse onderneming met hoofdkantoor in Ludwigshafen am Rhein. De afkorting BASF staat voor Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Engels: Baden Aniline- & Soda-Factory).

BASF is sterk vertegenwoordigd in België. Er werken meer dan 4.000 medewerkers in vijf volwaardige BASF-dochterondernemingen vanuit zes vestigingen verspreid over het land.

De vestiging van BASF in Antwerpen ligt in het meest noordelijke deel van de haven van Antwerpen. Het is het grootste chemische productiecentrum in België en het tweede grootste van de BASF-groep wereldwijd.

In januari 2022 deed BASF een beroep op SANGOO om drie organisaties samen te voegen tot een geheel. De organisaties met elk hun eigen experten groeiden naar elkaar toe op inhoudelijk vlak, maar waren organisatorisch nog altijd gescheiden. Het doel van de samenwerking met SANGOO bestond erin de interne reorganisatie in goede banen te leiden en de nieuwe organisatiestructuur op 1 april 2022 te implementeren.

Pascal Van Lith (projectleider BASF) kijkt tevreden terug op een verrijkende ervaring met SANGOO

Voor welke uitdagingen stond BASF?

BASF zag de opportuniteit om drie organisaties samen te brengen onder één dak. Tegelijkertijd beseften we dat zo’n beslissing veranderingen met zich meebrengt qua structuur, samenwerkingsverbanden, enzovoort. Vanuit onze zorg om de eigenheid van alle betrokkenen te respecteren, wilden we de reorganisatie zorgvuldig voorbereiden.

Maar ook als projectteam beschouwden we het begeleidingstraject als meerwaarde. Je kan tools aanleren, boeken lezen en opleidingen volgen. Maar aan het einde van de rit betekent de hands-on-begeleiding op het cruciale moment van de uitdaging ontzettend veel. Het was voor ons de grootste beweegreden om een beroep te doen op een externe partij.

Waarom viel de keuze op SANGOO?

Tijdens de voorbereidende fase stelden we vast dat Els en Stefaan onze probleemstelling goed inschatten. Ook de aanpak op maat sprak ons aan. SANGOO gaat niet voor een ‘one size fits all’-benadering. Snel werd duidelijk dat Els en Stefaan op basis van hun expertise een uniek traject zouden vormgeven. In de eerste gesprekken al voelden we het vertrouwen dat ze de uitdaging begrepen en een traject zouden uitstippelen dat paste bij onze bedrijfscultuur. De keuze viel dus op SANGOO, en terecht. Els en Stefaan zien in dat elke organisatorische verandering valt of staat met een grondige voorbereiding. Die intensieve fase zorgde ervoor dat de uiteindelijke overgang vlot verliep.

“Het traject met SANGOO was noodzakelijk, doelgericht en geruststellend.” (Pascal Van Lith)

Hoe bevalt de samenwerking met SANGOO tot nu toe?

De samenwerking wierp in elk geval haar vruchten af. Ons traject omvatte twee fases: de voorbereidingsfase tot de ‘go-live’ van de nieuwe organisatie en de nazorgfase.

SANGOO maakte de verwachtingen meer dan waar. Tijdens de maandenlange planningsfase beperkten Els en Stefaan zich niet tot structureren, coachen en kennisdelen. Ze bewaakten ook de continuïteit van het proces en fungeerden als stok achter de deur om de nodige stappen tijdig te zetten.

Momenteel zitten we in de nazorgfase. Ook die is waardevol om de reorganisatie op te volgen en bij te sturen waar nodig.

Wat zijn volgens jou de troeven van SANGOO?

De aanpak op maat en de flexibiliteit om bij te sturen in de loop van het proces ondervonden we als groot voordeel.

Andere sterkte is de complementariteit van het team. Zo neemt Els de procesgerichte benadering voor haar rekening en richt Stefaan zich eerder op het menselijke aspect. Die krachtige combinatie is het recept voor een geslaagd traject. Voor alle stakeholders.

Als projectleider bouwde ik al snel een vertrouwensrelatie met hen op en voelde ik de ruimte om open te communiceren en te sparren.

Bereikte BASF het beoogde resultaat?

Absoluut. Met het traject wilden we twee dingen bereiken. Enerzijds beoogden we een – door iedereen gedragen – organisatieontwerp en zochten we een partner die inzichten bracht om de juiste beslissingen te nemen. Anderzijds streefden we ernaar om de effectieve start van de nieuwe organisatie zo grondig mogelijk voor te bereiden.

SANGOO begeleidde ons om beide doelen te realiseren.

Het projectteam reageert alvast enthousiast. Ook betrokken medewerkers geven positieve feedback over de ondersteunende, begripvolle aanpak van SANGOO. Tijdens het nazorgtraject zal blijken of er hier en daar toch nog bijsturing nodig is. Maar ook daar weten we dat het goedkomt.