Kunnen we dat zelf niet? Over de meerwaarde van een change management consultant.

CHANGE MANAGEMENT CONSULTANT

Flexibiliteit, wendbaarheid, aanpassingsvermogen … het zijn thema’s die geen enkele organisatie vreemd zijn. De verandering die van medewerkers verwacht wordt om de toekomstplannen van een bedrijf te realiseren is vaak niet min.

Kan een externe change consultant een verschil maken bij het realiseren van verandering? Of zouden we dat eigenlijk op eigen kracht moeten kunnen? Moet elke leider er niet voor kunnen zorgen dat zijn/haar mensen geëngageerd zijn voor de verandering? Zijn we niet gewoon te ongeduldig en moeten we de dingen misschien meer tijd geven? En als we dan externe hulp betrekken wat is daar de meerwaarde van? Levert dit extra output?

CHANGE CONSULTANT, EEN CONTAINERBEGRIP

Deze kritische vragen zijn niet uit de lucht gegrepen en zijn ook terecht.

Enerzijds omdat het de zorg van elke organisatie is om op een verantwoorde manier om te gaan met de beschikbare middelen. Met andere woorden, wat is de toegevoegde waarde?

Anderzijds speelt ook het feit dat begrippen zoals change consultant en change management consultancy geen eenduidige lading dekken. Wat doen die dan precies? Wat is hun expertise? Wat kan ik daarvan verwachten?

Veel terminologie uit de change management sfeer zijn containerbegrippen geworden.

CHANGE MANAGEMENT CONSULTING, DE MENS FACTOR

Wat voor ons centraal staat in de invulling van onze rol als change consultants is de factor mens. Maar wat bedoelen we daarmee? Wanneer datgene wat je als organisatie wil bereiken vergt dat jullie medewerkers anders gaan werken, dat ze nieuwe systemen gebruiken, dat ze nieuwe processen volgen, dat ze op een andere manier interageren met klanten of met elkaar, … dan speelt die factor mens een belangrijke rol.

Die menselijke factor luistert niet alleen naar de regels van de rationele logica, laat zich niet veranderen met een systeemupdate of nieuwe software versie en heeft ook geen regelknoppen om te finetunen.

Onze rol bestaat erin om organisaties te adviseren en ondersteunen om net die factor mens op een goede manier aan te pakken.

DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Die focus op de factor mens, wat betekent dat concreet? Wat voegt de change consultant toe dat echt waarde brengt?

Het antwoord op die laatste vraag is tweeledig.

Een eerste deel bestaat uit het aanbrengen van een manier van werken, een aanpak om die factor mens mee te nemen als integraal deel van jullie verandering. Die aanpak brengt structuur, biedt houvast, ondersteunt leidinggevenden binnen de organisatie in hun rol om de verandering te leiden. Een ervaren consultant verandermanagement put uit een veelheid aan technieken, tools, psychologische inzichten en bouwt het plan van aanpak samen met de organisatie, op maat van de organisatie.

Interesse in een concreet voorbeeld van hoe een dergelijke aanpak er kan uitzien? In onze Whitepaper over gedragsverandering vind je een 7 stappen aanpak die we inzetten om gedragsverandering binnen organisaties te bewerkstelligen. Van analyse tot interventie.

Het tweede element laat zich misschien het best als volgt omschrijven: een sterke change consultant helpt inzicht brengen in de blinde vlekken van een organisatie. Elke organisatie, elke leidinggevende heeft dergelijke blinde vlekken. Het zijn aspecten waar je je niet bewust van bent, dingen die je niet in vraag stelt, maar die wel een cruciale rol kunnen spelen om de mens factor bij verandering te begeleiden. Laat ons een aantal concrete voorbeelden aanreiken uit onze praktijk: het ambitieniveau torent mijlen hoog uit boven wat als haalbaar wordt ervaren binnen de organisatie, cruciale beslissingen zijn de speelbal van een intern politiek spel en doen meer kwaad dan goed, de impact van vroegere veranderdebacles wordt onderschat, … Er zijn ook legio voorbeelden te noemen waarbij organisaties blind zijn voor de sterktes die ze hebben en die onvoldoende aangewend worden om verandering te helpen realiseren.

CONCLUSIE

Heeft het betrekken van een externe change management consultant bij verandertrajecten een toegevoegde waarde? Zeker.

Is het een must have voor elke verandering? Nee, soms navigeren leidinggevenden, teams, organisaties met voldoende vertrouwen en tot grote tevredenheid richting resultaat.

Moet een project volledig in de lappenmand liggen voor externe hulp het verschil kan maken? Zeker niet. Een ervaren change consultant maakt steeds samen met jullie een analyse over wat relevant is.

Niet alleen de expertise en inzichten die hij/zij meebrengt maar ook de externe kijk op blinde vlekken kunnen ervoor zorgen dat situaties deblokkeren, dat het vliegwiel van de verandering aangezwengeld wordt en dat organisaties hun toekomstplannen sneller en met minder verloren tijd en energie kunnen realiseren.

Stel je jou de vraag of die externe blik ook voor jouw verandering relevant zou kunnen zijn?

We luisteren graag naar jouw verhaal!

Neem contact op