Weerstand bij verandering – Dit is niet de oplossing

Heb jij het al eens meegemaakt? Na heel wat denkwerk en een grondige voorbereiding deel je jouw/jullie veranderplannen met de rest van de organisatie. Je trots en enthousiasme ebben al snel weg wanneer je merkt dat de plannen niet erg enthousiast onthaald worden.

Een lauwe reactie op een stevig en onderbouwd voortraject kan de indruk van ‘weerstand bij verandering’ wekken. Dat hoeft echter niet perse het geval te zijn. In dit artikel geven we je inzicht in wat er mogelijk speelt.

VOOR WELK PROBLEEM IS DIT DE OPLOSSING?

Misschien vinden de medewerkers de voorgestelde oplossing niet goed. Misschien begrijpen ze wel dat er dingen dienen te veranderen (ze begrijpen het WAAROM van de verandering) maar vinden ze de concrete verandering die wordt voorgesteld niet de juiste. Ze geloven niet dat dit zal leiden tot het resultaat dat men wilt bereiken. Met andere woorden: ze zijn niet tegen verandering, alleen geloven ze niet dat de voorgestelde oplossing en aanpak de juiste is. Ze geloven niet dat de verandering die wordt voorgesteld een oplossing zal bieden voor het ‘probleem’ dat we met de verandering willen oplossen.

Enkel duidelijk maken WAAROM er dient verandert te worden, volstaat dus niet. Misschien ben je er goed in geslaagd om de context en de aard van jullie uitdaging toe te lichten. Maar dat betekent niet dat medewerkers automatisch ook de voorgestelde oplossing accepteren.

Misschien werd de link tussen ‘het probleem’ en de oplossing die de verandering zal brengen onvoldoende duidelijk gemaakt. Vergeet zeker niet die link (probleem-oplossing) voldoende in de verf te zetten.

2 WETEN MEER DAN 1

Wat zeker ook een sterke hefboom kan zijn om weerstand te voorkomen is mensen te betrekken bij het bepalen van de oplossing(en).

Misschien is dat niet overal en altijd haalbaar maar werken aan die actieve betrokkenheid (bijvoorbeeld door te werken met vrijwilligers) kan je heel veel tijd en moeite verderop in het traject besparen. En ja, mensen betrekken in het vormgeven van de oplossing en aanpak, draagt ook kwalitatief bij aan de verandering die je wenst te realiseren. Ook hier geldt: 2 weten meer dan 1.

TIP!

Stel de vraag aan je medewerkers/collega’s of ze enerzijds begrijpen hoe uitdaging en oplossing samenhangen, maar ook of ze geloven dat de voorgestelde oplossing een goede (of de meest adequate) oplossing is. Start de dialoog hieromtrent. Jouw medewerkers / collega’s / teamleden zitten elke dag opnieuw in het centrum van jullie business. Hun inzichten over mogelijke oplossingspistes bevatten een absolute rijkdom! Ze zullen je misschien niet helpen met de grote strategische lijnen, maar kunnen je wel vertellen wat efficiëntere en minder efficiënte pistes zijn, wat riskeert moeilijk te werken en wat voor iedereen zal voelen als een evidente verbetering. Denk na over een manier om ze te betrekken bij het concretiseren van oplossingen. Om uit te tekenen wat de verandering voor jullie team/departement/ … betekent.

Neem contact op