Leiderschap en verandering een cruciale combo ook bij de toename van tele-werken.

Leiderschap en verandering een cruciale combo ook bij de toename van tele-werken.

Leiderschap en verandering zijn al langer onlosmakelijk met elkaar verbonden, leiders spelen een cruciale rol om ervoor te zorgen dat verandering vlot gaat in een organisatie.

Ook in deze corona-tijden waaruit tele-werken niet meer weg te denken is, is dat niet anders. Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze hun team gemotiveerd en performant houden in de nieuwe (samen)werkcontext. Dat is niet altijd zo evident…

Medewerkers reageren op sterk uiteenlopende manieren op die nieuwe situatie. Sommigen passen zich makkelijk aan en zien opportuniteiten, anderen hebben het lastig. Wanneer medewerkers zich niet goed in hun vel voelen vertaalt dit zich in (mentale) afwezigheid, groot verloop (sterke spelers vertrekken eerst) en een lastige weg naar resultaat. Met andere woorden: een niet te verwaarlozen kost voor de organisatie.

Uit onderzoek blijkt dat sterke leiders het verschil maken in onzekere tijden. Sterke leiders helpen hun team bij het opbouwen van weerbaarheid en het onder controle houden van stress. Maar hoe doe je dat concreet wanneer de babbels aan de koffiemachine verdwijnen en nabijheid grotendeels wegvalt? We delen 5 tips om je alvast te inspireren.

1. Krijg zicht op de thuiswerk situatie van je team

Werken van thuis is niet altijd een evidentie. Soms worstelen teamleden met het wegvallen van de structuur die een werkcontext biedt, of zijn er andere elementen (partner, kinderen, …) in de thuissituatie die zorgen voor te veel onderbreking. Andere teamleden hebben misschien de fysieke nabijheid van collega’s nodig om zich te focussen.

Onze data tonen aan dat dit cruciale informatie is voor jou als leidinggevende. De thuiswerksituatie heeft namelijk een sterke invloed op de stress beleving van je teamleden. Als je als leidinggevende de juiste tips kunt aanreiken en samen met je medewerker zoekt naar een haalbaar evenwicht, draag je bij aan de productiviteit en efficiëntie van je team.

2. Maak duidelijk wat je van je team verwacht

Duidelijkheid over wat je van je teamleden verwacht is een absolute basisvereiste voor de goede werking van een team. De manier waarop ons brein werkt kan ervoor zorgen dat je boodschap soms minder duidelijk wordt ontvangen dan je verwacht. We filteren informatie, maken assumpties, … Uit onze resilience-bevraging blijkt dat “duidelijkheid over concrete verwachting(en)” sterk verbonden is met de werkstress ervaring van medewerkers.

Hoe minder duidelijk verwachtingen geformuleerd worden, hoe hoger de ervaren stress.

Ben jij voldoende duidelijk? Zijn er assumpties die je maakt en misschien niet hebt gedeeld met je teamleden? Het wegvallen van koffiemachine babbels kan er voor zorgen dat je teamleden veel minder context informatie meekrijgen.

3. Wat is jullie gedeeld verhaal?

De veerkracht van medewerkers om met onzekerheid om te gaan hangt sterk samen met de aanwezigheid van een breder kader dat betekenis geeft. In momenten van onzekerheid en continue verandering kan je als leidinggevende echt het verschil maken door dit breder kader duidelijk te maken. Gebruik volgende vragen als leidraad: Waarom doen we wat we doen? Waar werken we naartoe? Hoe past de bijdrage van het team en de teamleden in dat groter geheel? Welke factoren in de context zorgen mogelijk voor onzekerheid?

Heb je al een gedeeld verhaal, dan is dit het moment bij uitstek om dit breder kader nog eens in de verf te zetten. Aarzel niet om het ook regelmatig te herhalen. Het helpt je teamleden om ook opportuniteiten te zien en niet alleen gevaren en risico’s.

4. Meer werken betekent meer stress, toch?

Misschien voelt het intuïtief juist om te denken dat meer uren werken zorgt voor meer belasting. Dat is zeker niet altijd het geval. Wij stelden zelfs het omgekeerde vast in onze resilience bevraging: zij die aangaven meer dan 8 uur per dag te werken, rapporteerden minder impact op hun welbevinden.

Geef dus niet alleen aandacht aan zij die veel uren werken maar probeer ook een goed zicht te krijgen op de totaliteit van je team. Misschien hebben de teamleden die minder lange dagen maken, behoefte aan meer ondersteuning.

5. Ja, veerkracht kan je opbouwen

Uiteraard is niet iedereen even weerbaar. Sommige teamleden gaan makkelijker om met onzekerheid en tegenvallers dan anderen. Toch is het niet zo dat iemands veerkracht een onveranderbare persoonseigenschap is. Als leidinggevende kan je je medewerkers helpen bij het versterken van hun veerkracht. Neem samen de tijd om de volgende drie stappen vorm te geven (Wanneer je dit in team doet leren teamleden ook heel wat van elkaar.).

1. Vraag/help je teamleden hun doelen te formuleren. Formuleer deze positief (vb. behalen van kwaliteitsdoel x eerder dan vermijden van aantal fouten) en zorg voor een aantal sub-doelen die sneller kunnen zorgen voor een gevoel van succes.

2. Brainstorm samen over de verschillende manieren om die doelen te bereiken.

3. Maak samen keuzes over wat de beste aanpak is rekening houdend met de beschikbare tijd en middelen.

Met het volgen van deze drie stappen structureer en faciliteer je het denken van je teamleden richting resultaat.

Het Resilience Switchboard

Om leidinggevenden snel een accuraat zich te geven op de stressbeleving en resilience van hun team ontwikkelden we het resilience switchboard (zie figuur).

Ontdek hier hoe dat concreet werkt en hoe het switchboard zicht geeft op de top 3 prioriteiten voor jouw team.

Download het rapport

Neem contact op