Verandermanagement modellen kiezen - een inzicht

Verandermanagement modellen kiezen - een inzicht

Als leidinggevende is verandering realiseren deel van je job. Sommige veranderingen lopen quasi vanzelf, andere zijn net iets pittiger van aard. Voor die meer uitdagende verandervraagstukken zoek je misschien houvast bij een change management model. 

Maar hoe weet je nu welk change management model je het best kiest voor jouw verander uitdaging? 

Is het Kotter’s model, ADKAR, Lewis of geeft Kubler-Ross je de beste inzichten en aanpak voor verandering?

En als ik voor een model kies, betekent dit dan dat ik best niet voor een andere aanpak kies of kan ik dingen combineren? 

Er is vandaag de dag een enorme veelheid aan change modellen, aanpakken en informatie te vinden wat de zoektocht alleen maar complexer maakt. En net dan, in complexe situaties, wanneer we niet alle informatie kunnen bevatten zoeken we naar eenvoudige keuzes en oplossingen. 

Maar hoe komt het eigenlijk, dat we zo van zwart/wit keuzes houden?

Ons menselijk brein haalt enorme efficiëntie voordelen uit het categoriseren van informatie. Het denken in categorieën zorgt ervoor dat we niet elke keer alle informatie moeten evalueren alvorens we verder kunnen. Die categorisatie berust op een aantal vuistregels die we hanteren. Maar soms zorgt die categorisatie ervoor dat we blind worden, dat we in hokjes of kleurtjes gaan denken en nuances missen in ons beslissingsproces. 

Een voorbeeld

Wie heeft nog niet gehoord over het verschil tussen management en leiderschap? Google beantwoordt “management versus leadership” met een kleine 49 miljoen resultaten. Het is een thema dat bij veel organisaties leeft, de zoektocht naar een balans tussen loslaten en structureren, tussen verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid nemen, tussen engageren en sturen, tussen innovatie en “business as usual”,…  

Je leest het goed, een balans. 

Te vaak gaat het topic (net zoals veel andere complexe thema’s) gepaard met een polariserende boodschap, bijvoorbeeld ‘het management verleden is fout en de leiderschapstoekomst is goed’ of nog ‘zelfsturing is de nieuwe standaard’. 

Stel dat je voor jouw organisatie zoekt naar een goede manier om de complexe, snel evoluerende realiteit het hoofd te bieden. Je raakt ervan overtuigd dat organisatievorm x, y of z DE beste is en gaat die ook met veel enthousiasme delen. Wel, potentieel is het die vereenvoudigde boodschap (model x,y of z is DE oplossing) die er vanaf de start voor zorgt dat de organisatie meewarig kijkt naar jouw goedbedoelde initiatieven en voornemens. 

Welk change management model kan ik nu het beste kiezen?

Op die vraag geven we je alvast geen zwart/wit antwoord. Kiezen uit de veelheid aan change management modellen die er bestaan is vooral een kwestie van weten welk model wanneer het best gebruikt kan worden. Het is een EN, niet OF verhaal.

Laat jouw zoektocht naar het goede verander management model er eentje zijn met nuances, met ruimte voor debat over wat werkt, wat niet werkt, wat nodig is, wat overbodig is, …!

Neem contact op