5 praktische tips om je verandering effectief te communiceren

5 praktische tips om je verandering effectief te communiceren

Wanneer de grote lijnen van je veranderplannen duidelijk zijn volgt het moment om deze te delen met anderen. Maar hoe doe je dat, je plannen effectief communiceren?

In dit artikel vind je een aantal tips over hoe je ervoor kan zorgen dat je communicatie bij veranderingen vanaf het begin bijdraagt aan het optimaliseren van het engagement van je collega’s en medewerkers en bijgevolg aan het realiseren van je doelen.

Wie wilt verandering?

Hoe mensen reageren wanneer ze geconfronteerd worden met de boodschap dat dingen gaan veranderen, kan sterk verschillen van persoon tot persoon. Afhankelijk van de (gevreesde) impact komt een mix aan emoties in het spel. Die emoties kunnen ervoor zorgen dat mensen ofwel niet meer luisteren, ofwel gaan luisteren met een gekleurde blik. Hierdoor gaat feitelijke informatie mogelijk verloren. Hoe zorg je ervoor dat:

  • je boodschap gehoord wordt en
  • de weerstand tegen je plannen zo klein mogelijk is vanaf de start?

Met de volgende vijf tips leg je alvast een stevige basis om ervoor te zorgen dat je publiek oren en ogen open houdt.

Waarom kom je nu met je plannen

Soms hebben mensen de noodzaak tot verandering al eerder gedetecteerd. Tot op het moment dat concrete plannen voor verandering op tafel liggen lijkt het als het ware alsof die noodzaak niet echt is doorgedrongen tot de beslissingsnemers. Verduidelijk waarom change NU nodig is en voorkom zo de mogelijke reactie van je publiek dat de verandering eigenlijk te laat komt.

Maak de toekomst concreet

Hoe concreter het toekomstbeeld dat je schetst, hoe minder ruimte er is om ontbrekende informatie te verzinnen. Het is nu eenmaal een eigenschap van ons brein om onduidelijke informatie aan te vullen met (zelf) verzonnen informatie.

Creëer een punt van stabiliteit

Ga op zoek naar wat niet verandert en verwerk dit in je boodschap. Die punten van stabiliteit kunnen een zekere rust creëren. Ze kunnen ervoor zorgen dat ogen en oren bij je publiek open blijven.

Kies voor een wendbare aanpak

In een wereld die steeds sneller verandert is het cruciaal om een iteratieve aanpak te hanteren. Neem die filosofie van continu verbeteren ook mee in jouw boodschap. Geef aan dat evalueren en bijsturen een essentieel onderdeel zijn van de aanpak. Niet alle vragen kunnen nu al beantwoord worden.

Wees specifiek over verwachtingen

Veranderplannen communiceren is ook een zoektocht naar de juiste woorden. Zorg ervoor dat die zoektocht niet eindigt in weinigzeggende sloganeske taal. Wanneer je mensen wil engageren moet je duidelijk zijn over wat je van hen verwacht.

 

Ontdek onze whitepaper met handig canvas om de communicatie van jouw koerswijziging voor te bereiden.

Neem contact op