Titel dienstenpagina komt hier

Hierkomt een kleine copy  ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Text on the button

Long headline to turn your visitors

  • list item one orem ipsum dolor tri comolu die mualani cosorem
  • list item two orem ipsum dolor tri comolu die mualani cos.orem ipsum dolor tri comolu die
  • orem ipsum dolor tri comolu die mualani cos.orem ipsum dolor tri comolu die
  • list item three orem ipsum dolor tri comolu die mualani cos.orem ipsum dolor tri comolu die
  • list item fourorem ipsum dolor tri comolu die mualani cos.
Call to action
"Hier komt een testimonial van een klant, lorem ipsum dolor tri comolu die mualani cos."

Waarom samenwerken met Sangoo?

Een succesvol partnership is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Om te beoordelen of dat goed zit is een eerste kennismaking een goede start. Als we het onze klanten vragen dan zeggen zij het volgende over onze aanpak en partnership:

  • Recht door zee
  • Brengt structuur en inzicht in complexiteit
  • Toepasbaar en verstaanbaar advies en inzichten
  • Toegewijd om het verschil te maken
  • Originaliteit en creativiteit
Maak kennis

In deze domeinen bieden we je oplossingen

De toekomst scherp stellen

Over het scherpstellen van de uitdaging, de toekomstvisie en voorgestelde aanpak. Bouwen aan engagement vanaf de start.

Belangen aligneren

Het in kaart brengen van de te betrekken partijen, het optekenen van hun belangen en invloeden en hoe deze actief te aligneren richting te behalen resultaat.

De boodschap vorm geven

Over communicatie als essentiële bouwsteen. Van plan tot impactmeting en bijsturing.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatiemogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Processen modelleren

Over denken in processen, business processen modelleren en optimalisatie- mogelijkheden identificeren.

Engagement creeren

De voorwaarden voor engagement en een praktische aanpak om mensen te betrekken.

Iteratief plannen en meten

Het opzetten van een iteratieve aanpak aan de hand van concrete initiatieven, met aandacht voor meetbaarheid en mogelijkheid tot flexibel bijsturen.

Vaardigheden bouwen

Meest voorkomende vormen van weerstand en hoe hiermee om te gaan. Het voeren van moeilijke gesprekken, hoe mensen overtuigen.

Weerbaarheid bouwen

Een data gedreven assessment om inzicht te krijgen in de weerbaarheid van je team, prioriteiten te bepalen en concrete acties te identificeren.

Veranderaanpak scannen

Evalueer je aanpak en identificeer de aandachtspunten.

Successen vieren

Nut en noodzaak om (zelfs kleine) successen in de spotlight te plaatsen.

Grip krijgen op beliefs

De rol van de leider in het veranderen van de vastgeroeste denkbeelden van je organisatie.

Gedrag veranderen

Aan de hand van psychologische best practices duurzame gedragsverandering realiseren.

Psychologie van verandering

Psychologische dynamieken die je helpen om de menselijke reactie op verandering beter te begrijpen en zo inzichten te verkijgen om verandering te leiden met minder weerstand.

Succesvol veranderen? Ontdek onze aanpak!

Long headline on two lines to turn your visitors into users

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings, add animations, add shape dividers, increase engagement with call to action and more.

Click the button