Al ervaren hoe moeizaam verandering is? SANGOO helpt! SANGOO is een gesimuleerde business ervaring die je leert hoe succesvol veranderingen te (bege)leiden. Op een innovatieve manier word je in de regiestoel van de verandering geplaatst in een fictieve organisatie, met echte mensen en echte uitdagingen!

Voor wie

SANGOO richt zich op organisaties en professionals die op een duurzame wijze hun verandervaardigheden willen uitbouwen. De ervaring is geschikt voor iedereen die actief betrokken is in een verandertraject en die zijn of haar verandervaardigheden wil versterken.

Impact

SANGOO leert je hoe veranderingen aan te pakken (van visie en strategie tot en met implementatie). SANGOO is een duurzame investering in jouw organisatie.

Al doende

Aangereikte kennis wordt omgezet in gedrag. Geen ruimte om zus te denken en zo te doen. SANGOO engageert je om gewoon te doen!

Aanpak?

Gesimuleerde business ervaring

SANGOO brengt een levensechte veranderervaring die jou als regisseur in het midden van de actie plaatst. Het is jouw uitdaging deze verandering tot een succes te maken. Doorheen de ervaring bouw je een wervende presentatie over de visie en strategie die het waarom van de verandering onderbouwen. Je analyseert de organisatie om alle betrokken partijen te identificeren. Je verkent de veranderhistoriek van de organisatie als belangrijke bron van informatie om je aanpak vorm te geven. Je krijgt inzicht in het belang van communicatie, en brengt communiceren met impact in de praktijk.

Gebalanceerd leerprogramma

Het intensieve programma bevat verschillende types opdrachten om het leereffect te maximaliseren. De combinatie tussen 'harde' en 'zachte' competenties vormt de ideale mix. Mensen spelen een bepalende rol in het slagen van elke verandering. SANGOO brengt enthousiasme maar ook weerstand tot leven doorheen de hele ervaring. Herkennen en hanteren maken deel uit van het traject.

Vanuit de praktijk

Het SANGOO draaiboek werd ontwikkeld vanuit praktijkervaring en wordt ondersteund door academische bevindingen. Het draaiboek is jouw leidraad en referentie waarop je ook na de simulatie kunt terugvallen. Coaches met een ruime veranderervaring begeleiden je doorheen het traject.

Realistisch

De fictieve omgeving wordt tot leven gebracht en krijgt een gezicht door een sterke visuele ondersteuning doorheen de volledige ervaring. Een vleugje competitie kruidt het geheel ...

Al doende leren

SANGOO biedt naast theorie ook bruikbare hulpmiddelen om de slaagkansen van een verandertraject te optimaliseren. SANGOO reikt kennis aan en zet denken om in doen. Maximale impact door ervaringsgericht te leren.

Meten

SANGOO staat voor duidelijke leerdoelstellingen en meetbaar resultaat, een meting herhaalbaar in de tijd van wat je leerde maar ook van de impact van het geleerde op jouw organisatie.

Resultaat

Kennis

Je krijgt een doorgedreven inzicht in het ALVEARE change leadership framework, een pragmatisch draaiboek dat je in staat stelt om de verandering binnen je organisatie vorm te geven en te (bege)leiden. Het framework bevat niet alleen theoretische kennis maar reikt ook bruikbare tools aan om de slaagkansen van een verandertraject te optimaliseren.

Gedrag

SANGOO houdt je een spiegel voor. Je leert het gedrag te stellen, in lijn met de aangeleerde kennis. Het blijft niet bij het aanleren van kennis over veranderingsdynamieken, maar de aangeleerde theorie wordt toegepast in de dagelijkse veranderpraktijk!

Mindset

SANGOO geeft inzicht in hoe je attitude de slaagkansen van je project fundamenteel beïnvloedt en wat je kan doen om succes te verhogen. Via intensieve begeleiding leer je je eigen denkwereld kennen en besef je waar je 'blinde vlekken' zitten. Veranderen begint bij jezelf.

Meetbaar leerresultaat

Via een online meetinstrument meet je de impact op jezelf en je organisatie. Jouw opgedane kennis en vaardigheden worden objectief gemeten (pre- en post-meting), maar daarnaast wordt ook de impact van je aanpak op jouw organisatie in kaart gebracht. Over de tijd herhaalde metingen bieden inzicht in de duurzame verankering.

Praktisch

Voor wie

SANGOO richt zich op organisaties en professionals die op een duurzame wijze hun verandervaardigheden willen uitbouwen. De ervaring is geschikt voor iedereen die actief betrokken is in een verandertraject.

Teamwork in actie

Veranderen gaat over mensen. Teams van 4-6 personen doorlopen het verandertraject onder begeleiding van een change expert. Na elke opdracht volgt een collectieve debrief, zodat de teams van elkaar kunnen leren en de impact van gemaakte keuzes kunnen zien.

Via een tweedaagse
open programma

open programma

Via een in-house
programma op maat?

Sangoo op maat

SANGOO werd ontwikkeld door ALVEARE, opgericht door Els en Stefaan, met als doel organisaties sterker te maken in het realiseren van veranderingen. Veranderleiderschap is onze passie!

Els Heylen

Els heeft meerdere management posities bekleed in de bancaire en software sector. Haar ervaring ligt vooral op senior management. Alle functies kenden een belangrijke verandercomponent, vaak gedreven vanuit haar eigen zoektocht naar continue verbeteren van kwaliteit, klant-
tevredenheid en operational excellence. Zij wordt gezien als een sterke leider, motivator en communicator, met aandacht voor EQ en IQ.

Stefaan Compernol

Verandering, mens, proces en technologie vormen de rode draad doorheen het professionele parcours van Stefaan. Als psycholoog heeft hij een uitgesproken interesse in menselijk gedrag, leerprocessen en het menselijk brein. Hij is steeds op zoek naar creatief intelligente oplossingen die verandering faciliteren, acceptatie verhogen en het verschil maken. Stefaan was actief in verschillende management functies binnen grote en kleine organisaties.